Zilele Pediatriei Iesene 2021
13 - 15 mai 2021, Eveniment virtual

REZUMATE / POSTERE

Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele pentru evaluare şi includere în program şi în volumul de rezumate al conferinţei.

Trimiterea rezumatelor

Rezumatele pot fi trimise doar prin încărcarea acestora online în website-ul congresului.
Este necesară inregistrarea on line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a încarca rezumatul.

Data limită de transmitere a rezumatelor: 5 aprilie 2021

Puteţi verifica personal dacă rezumatul a fost corect încărcat, sau puteţi face modificări accesînd pagina de “utilizator ” secțiunea REZUMATE.

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care un participant le poate trimite.
Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Știinţific, iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă în cel mai scurt timp posibil.

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text atât în limba română cât şi în limba engleză, respectând următoarele cerinţe:

 • Forma de prezentare: Se va preciza forma de prezentare dorită – comunicare orală sau prezentare poster
 • Tematica Se va bifa tematica la care se încadrează lucrarea
 • Titlul rezumatului scris cu majuscule, este limitat la 200 de caractere,
 • Autori: Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator;
 • Afiliere: instituţia, oraşul, pe rând separat;
 • Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale), numele persoanei care va prezenta lucrarea se va sublinia.
 • Textul propriu-zis va cuprinde obligatoriu: introducere, scopul lucrării, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice; rezumatul nu trebuie sa depașească 2500 de caractere (sunt incluse si spațiile si semnele de punctuație).

Tematici principale

 • Pneumologie
 • Imunologie și Alergologie clinică
 • Reumatologie
 • Pediatrie generală