INFORMAȚII GENERALE

Perioada de desfășurare a conferinței

13-15 mai 2021

Limba oficială a conferinței:

Limba română.

Teme principale:

  • Pneumologie
  • Imunologie și Alergologie clinică
  • Reumatologie
  • Pediatrie generală

Manifestarea va fi acreditată EMC

În conformitate cu Decizia 12/2018 a Colegiului Medicilor din România, creditele EMC se acordă medicilor care au participat la eveniment, au completat fișa de evaluare a evenimentului și au toate datele completate. Datele personale necesare în procesul de creditare sunt numele, prenumele, specialitatea, gradul profesional/didactic și codul unic de identificare al medicului (CUIM). Codul unic de identificare al medicului (a nu se confunda cu CNP sau cod de parafă) – este o cerință nouă a Colegiului Medicilor din România. Acest cod se regăsește pe Certificatul de Membru CMR.